Мисли за всеки ден от годината.

Светител Теофан Затворник.
Творения, том 5.
Мисли за всеки ден от годината.
Кратки поучения върху църковните четива из Божието слово

стр.
2016 г.
лв.
През всеки ден от годината по време на богослужение в Църквата звучи четиво из Светото Евангелие, определено за деня (редът им може да се види в Православния църковен календар). Светите отци блаославяли тези четива да се прочитат вкъщи. Книгата на светителя Теофан Затворник ни дава разяснение на църковното четиво за всеки ден от самия светител, дивен Божий угодник, комуто Църквата тържествено пее: “С писанията си ти изясни Божието Слово и посочи на всички верни пътя към спасението”. Кой по-добре от светителя Теофан, изпълнил с живота си евангелските заповеди, може да ни научи да живеем според Евангелието?
Книгата ще помогне на благочестивия читател да свърже по-тясно живота си с живота на Светата Църква, по-добре да узнае как трябва да изпълняваме заповедите на Спасителя и да се ръководи при изпълняването им от съветите на светителя Теофан.

Утешителни слова, част 2

Утешителни слова, част 2.
Беседи за духовния живот.
Светите отци и родстовото ни с тях.
Богочовечество и обожение.
Християнство и хуманизъм.
Схимонах Йосиф Ватопедски
206 стр.
2016 г.
8.00 лв.

Покайни канони

Покайна библиотека
Книжка 20
Покайни канони.
Покаен плач и покаен канон от Светителя Тихон Задонски.
Покаен канон към Пресвета Богородица.
Акатист в памет на Всеобщото възкресение и Страшния Съд.
71 стр.
2016 г.
4.00 лв.