Акатисти към Пресвета Богородица пред Нейните икони “Избавление на страдащите от беди” и “Единствена Надежда на отчаяните”

Акатисти към Пресвета Богородица пред Нейните икони “Избавление на страдащите от беди” и “Единствена Надежда на отчаяните”
Превод от църковнославянски език
Първо издание
42 стр.
2019 г.
3.80 лв.
В днешно време иконата “Избавителка на страдащите от беди” е светиня, към която се стичат хиляди поклонници. Хората идват от всички краища на света, за да помолят Майката Божия за избавление от беди и страдания, от различни болести и зависимости, за здравето на децата си, и за вразумление на отклонилите се от православната вяра.
Пред иконата на Божията Майка “Едничка Надежда на отчаяните” се молим при различни скърби или при униние, за избавяне от врагове, за вразумление при вражди (особено съседски), за изкореняване на завистта. Богородица “Едничка Надежда на отчаяните” е помощница при лечението на болестите на нашето време – алкохолизъм, пушене, игри и компютърната зависимост.