В помощ на каещия се. За осемте главни страсти и противоположните на тях добродетели.

В помощ на каещия се. За осемте главни страсти и противоположните на тях добродетели.
Светител Игнатий Брянчанинов
39 стр.
2008 г.
2.50 лв.
Тази книга е предназначена за тези християни, които искат да се каят и да се приготвят за изповед.
В книгата са дадени обяснения за изповедта, за греховете, прибавени са и някои малки поучения и молитви.
Съставена е по слова на светителя Игнатий Брянчанинов.

Leave a Reply