В помощ на каещия се.

Покайна библиотека
Книжка 11
В помощ на каещия се.
Светител Игнатий Брянчанинов
39 стр.
2015 г.
3.00 лв.
Тази книга е предназначена за тези християни, които искат да се каят и да се приготвят за изповед.
В книгата са дадени обяснения за изповедта, за греховете, прибавени са и някои малки поучения и молитви.
Съставена е по слова на светителя Игнатий Брянчанинов.