За изповедта (отечески съвети)

Покайна библиотека
Книжка 6
За изповедта (отечески съвети)
82 стр.
2015 г.
3.80 лв.
Съществуват така наречените неизповядани грехове, с които мнозина живеят в продължение на много години, а може би и през целия си живот. Понякога им се иска да ги изповядат пред духовник, но чувстват срам да говорят за тях и така минават години, а неизповяданите грехове постоянно тежат на душата и готвят вечното й осъждане. Някои от тези хора са щастливи – идва ден и Господ праща духовник, отваря устата и сърцето на тези неразкаяни души и те изповядват всичките си съгрешения. Така тези хора получават духовно облекчение и сякаш оздравяване. Но трябва много да се боим от неразкаяните грехове… Те са сякаш наш дълг, който постоянно чувстваме, постоянно ни тежи. И какво по-хубаво от това да платиш дълга си…
Епископ Арсений
(Жадановский)