За помислите. Различаване на помислите и борбата с тях.

Покайна библиотека
Книжка 9
За помислите. Различаване на помислите и борбата с тях. (Светоотечески и отечески съвети)
103 стр.
2015 г.
4.00 лв.
Преподобни Макарий Оптинкси:
“Може ли обрасла с тръни и бурени земя да роди някакъв плод? А когато се потрудят, изорат или разорат по-добре, изчистят лошите корени, тогава тя става годна да приеме добри семена и да даде плод; а израстнат ли отново плевели, не престават да ги премахват. Така и земята на сърцето ни, запусната от нашето нерадение, ражда тръни и бодли на страсти. Ако постепенно ги изкореняваме, те ще изчезнат и земята на сърцето ни ще може да приема семената на добродетелите и да принася плод – изпълнение на Божиите заповеди, които повеляват не само да търпим обиди и да се молим за оскърбяващите ни, но дори да обичаме враговете си”.