За православното възпитание на момчето в преходната възраст (Съвети на свещеника)

За православното възпитание на момчето в преходната възраст (Съвети на свещеника)
Свещеник Виктор Грозовски
2013 г.
3.00 лв.
На родителите, чиито деца се намират в трудния период на преходната възраст, ние предлагаме съветите на Санкт-Петербургския свещеник Виктор Грозовски.
Самият свещеник е баща на девет деца, затова и неговите препоръки за възпитанието на младото поколение ще окажат неоценима, действена помощ.