За прелестта, част 3

Библиотека Добротолюбие
За прелестта, част 3.
(Светоотечески поучения)
235 стр.
2016 г.
7.00 лв.
Според учението на светите отци злото идва чрез прилози – фини мисловни или образни удари върху ума и сърцето – а понякога и чрез въздействия върху тялото.
Средствата за масово осведомяване усилват демоничните въздействия и злото, произтичащо от страстните прояви на човека. Никога до сега човечеството не е било подлагано на такъв “информационен” и “психологически” демоничен “натиск”. Поради това злото напоследък е много по-осезаемо – чрез външните демонични въздействия – проявите на вражда, лъжа, безверие, хула, алчност, сквернословие, нечистота, и чрез вътрешните – действието на страстите, нарушаващи Божиите заповеди и водещо към гибел на душите. Те се проявяват върху ума, сърцето, волята и тялото.
Съвременният човек по необходимост трябва да се ориентира в тези духовни зействия, да им противостои с Божията помощ и да води борба, за да оцелее духовно. В настоящото издание са събрани поучения и насоки от светите отци аскети и учители на Църквата, помагащи за различаване на злото вътре и извън нас, избистрящи духовния ни поглед, помагащи ни в познанието на себе си и в труда над своята душа и сърце за очистване и спасение.