Какво е покаяние

Покайна библиотека
Книжка 4
Какво е покаяние
Светоотечески слова
59 стр.
2015 г.
3.80 лв.
И който е съгрешил, нека да дерзае в покаянието, и който е паднал в неголеми прегрешения, да не мисли, че ще получи опрощение на греховете само заради добрите си дела, но нека и той да прояви покаяние – и не такова, което се заявява в думи или се показва с пост и други подобни телесни лишения, макар всичко това да е уместно, а покаяние в съкрушение и болка на душата и сърцето.
Преподобни Симеон
Нови Богослов