Мисли на християнина за покаянието и Светото Причастие

Покайна библиотека
Книжка 1
Мисли на християнина за покаянието и Светото Причастие
Свети праведен Иоан Кронщадтски
90 стр.
2015 г.
4.00 лв.
Да се каем – означава да чувстваме в сърцето си лъжата, безумието на греховете си и виновност за тях, означава да осъзнаваме, че с тях сме оскърбили нашия Творец и Благодетел, Който е безкрайно свят и безкрайно се гнуси от греха, означава с цялата си душа да желаем поправянето и заличаването им.
Свети праведен Иоан Кронщадски