Начало на покаянието (сборник с примери на покаяние от Свещеното Писание, Житията на светиите и творенията на светите отци)

Начало на покаянието (сборник с примери на покаяние от Свещеното Писание, Житията на светиите и творенията на светите отци)
съст. иеросхимонах Василий
218 стр.
2009 г.
4.80 лв.
Настоящият сборник съдържа примери на покаяние от Свещеното Писание, Житията на светиите и творенията на светите Отци. Освен като духовна книга за прочит той може да бъде ползван и като напътствие за занимаване на душата с покайни размисли и чувства.
С такова занимание с помощта на Божията благодат постепенно ще привикнем да разпознаваме греха и да се избавяме от него чрез покаяние и изповед – средствата за очистване на душата, дадени от Църквата. И в обичайния ред на живота ни ще се появи едно ново начало – на духовно пречистване и обновяване, на отхвърляне на греховете, изправяне на живота и обръщане към Бога, търсене на опрощение и достигането му по благодатта на Божието човеколюбие.

Leave a Reply