Пастир

Pastir na Erm Св. апостол Ерм
149 стр.
2016 г.
6,50 лв.
Св. апостол Ерм е един от 70-те Христови апостоли и пръв епископ на Пловдив (Филипополис). Потомък е на преселили се в Рим евреи и ученик на св. ап. Павел, който споменава за него в посланието си до Римляни (16:14). Св. Ерм е бил изпратен да проповядва в Пловдив и останал там до 57 г. В последствие е предприел апостолски трудове по Черноморието – бил е епископ на Аполония (Созопол) , Марцианопол (Девня) и Одесос (Варна), където приел мъченическа смърт в края на I-ви – началото на II-ри век.Книгата му „Пастир“ е наречена така по името на Ангела на покаянието, който му се явявал, за да го порицае за небрежността, която проявил при възпитанието на децата си, които при едно гонение срещу християните се отрекли от Христа. След видението, св. ап. Ерм започнал усърдно да увещава жена си и децата си, и след като ги довел до искрено разкаяние, Господ го надарил с дар на пророчество и наставничество, подобно на днешните благодатни старци.

Книгата съдържа нравствени наставления под формата на 4 видения, 12 заповеди и 10 притчи. Тя разкрива християнските добродетели на висотата, на която те са били в апостолско време и ни учи с богооткровени думи как да ги придобием при цялата си човешка немощ и сред съблазните на света.