Покайни молитви на схимонахиня Ардалиона и Умилителен канон на Сладчайшия Иисус

Покайна библиотека
Книжка 14
Покайни молитви на схимонахиня Ардалиона и Умилителен канон на Сладчайшия Иисус.
33 стр.
2015 г.
3.00 лв.
Kнигата съдържа един канон и няколко молитви, които привеждат сърцето към умиление и подкрепят душата в минутите на покаяние. Молитвите са написани от руската старица схимонахиня Ардалиона, подвизавала се през XIX век и принесла богат духовен плод (вж. “Животоописание на игумения Арсения и нейната старица схимонахиня Ардалиона”, Света Гора, Зограф, 2004 г). Дивни са нейните поучения и ето едно от тях. Веднъж, когато разговаряли със сестрите за стремежа към едната цел – единението с Христа, тя казала: „Да се съединим с Него, да бъдем едно с Христа, но не по подобие, като равен с равен, а по причастие – като тъмнина със светлина, като болест с лекарство, като беден с богат…“
Помнейки нейните думи, нека пристъпим към написаните тук най-съкровени молитви, които събуждат в сърцето топлина, любов и признателност към Бога в очакване на Неговата милост и безкрайно човеколюбие.