Поучително Евангелие за всички недели през годината, за Господските и Богородични празници и за големите светии (Неделник, Софроние)

Поучително Евангелие за всички недели през годината, за Господските и Богородични празници и за големите светии (Неделник, Софроние)
Свети Софроний, епископ Врачански
504 стр.
2007 г.
18.00 лв.
Книгата „Неделник“ съдържа проповеди за всички недели и за големите празници през годината, събрани от свети Софроний, епископ Врачански. Това е първата българска новопечатна книга, излязла е през 1844 г. – Одеса, 1856 г. – Нови Сад, 1865 г. – Букурещ, 1868 г. – Белград, 1881 г. – София, 1901 г. – Свищов, 1905 г. – Варна, 1914 г. – Стара Загора, 1937 г. – София. Три от изданията са Атонски. Настоящето издание е подготвено въз основа на изданието на схимонах Паисий Българин от Хилендарската Келия „Успение Богородично“ – Карея, Света Гора, 1905г., отпечатано във Варна.
Книгата съдържа евангелските текстове за всички недели и за големите Господски, Богородични и светийски празници. Към всеки текст е прибавено тълкувание и поучение. Сборникът е написан по думите на светителя Софроний, „на говорим български език, за душевна полза на християните, за да разбира всеки българин и да бъде упътен към истинския прав път“.

Leave a Reply