Православното семейство. Въпроси и отговори

Православното семейство. Въпроси и отговори
Протоиерей Евгений (Шестун)
216 стр.
2011 г.
7.00 лв.
В книгата се разглеждат основни въпроси, свързани със създаването на семейство, взаимоотношенията, възпитанието на децата и неговата цел, трудностите и изпитанията, с изграждането на семейството като „малка Църква”. Показва се, че семейният живот е преди всичко духовен живот, че само духовният човек може правилно да строи взаимоотношенията си с друг човек, да възпитава децата си и че молитвата, постът, църковността, православният начин на живот и мислене са не само съвместими със семейството, но и го укрепяват и осмислят.

Leave a Reply