Православно догматическо богословие

Православно догматическо богословие
Д. В. Дюлгеров и Ил. К. Цоневски

Православното догматическо богословие е наука за вечните, неизменни, богооткровени истини на християнската вяра. Думата догмат означава твърдо установено определение, истинско и задължително.
Християнският догмат е истина, получила авторитет за вярващите от Дух Свети и Откровението, и от вярното на Него съзнание на Църквата, изразено на събор. Вселенската Църква като „стълб и крепило на истината“ (1 Тим. 3:15), по силата на своята незаблудимост, придава на догмата в съзнанието на вярващите свидетелство за неговото божествено достойнство.
Учебникът по догматика се преиздава поради изчерпването му и нуждата от него. Той е предназначен за учениците от духовните семинарии, за студенти богослови и за всеки християнин, който желае да получи задълбочени познания за неизменните, богооткровени истини на светата православна вяра, водещи към спасение.
Настоящият учебник представлява преиздание на труда на съставителите Д. В. Дюлгеров и Ил. К. Цоневски.

Изданието е осъществено от Софийска света митрополия със съдействието на книгоиздателско сдружение „Православно Отечество“

414 стр.
2021 г.
22.00 лв.
Tвърди корици
Kожена подвързия

Може да бъде закупена от Софийска св. митрополия, тел. 0879 259 293, г-н Кольо Лозанов, в църковните магазини и от Книжна борса „Г. Искър“, тел. 087 890 8244.