Псалтир или песни на свети цар и пророк Давид

Псалтир или песни на свети цар и пророк Давид

398 стр.
2007 г.
8.50 лв.

Устав на Светите Отци От Бога даден на всички, които искат да четат Псалтир, на живеещите в мълчание и на всички богобоязливи православни християни
Богоносните и преподобни и преблажени наши Отци, светилници на целия свят, земни ангели, небесни човеци, отвека научени на монашество от Светия Дух и просветени съвършено с Божията благодат, в чиито прекрасни души се всели Христос заради чистото им житие, и които победиха дявола, макар и да бяха изпитвани с много изкушения, но като го победиха, засияха по-ярко от чисто злато и станаха по-бели от сняг, и разпериха мислени криле от невеществено злато, и се издигнаха в небесата като небесни орли – ни оставиха Устав – предаденото им от Бога пеене на Псалтира и умилените молитви, с които привличаха Божията милост. Едни от тях пееха часове с междучасия, съставиха избрани псалми с тропари и молитви и ги нарекоха Часослов, други пееха само Псалтир, трети, които бяха най-ревностни, пееха Псалтир, като след всяка катизма казваха Трисветое с поклони, с покайни тропари и молитви.

Leave a Reply