Пътища към спасението

Пътища към спасението.
Из писмата на светителя Теофан Затворник.
63 стр.
2016 г.
3.80 лв.
Ако си припомните духовните усещания, не можете да не осъзнаете, че тези усещания стоят по-високо от душевно-телесните както небето от земята…
Не вкусвайте душевно-телесните сладости. Ние имаме два вкуса: духовен и душевно-телесен. Те се прогонват един от друг. Когато вкусвате духовното, всичко останало е трева. А когато се случи да вкусите душевно-телесното, вкусът към духовното намалява. От това виждате какво трябва да се прави, за да се съхрани вкусът към духовните блага.
Искате простор. Спомнете си, че не на шега е казано словото за широкия път.