Свети Николай Велимирович. Войната в светлината на Библията

Sv Nik Za voin
Войната в светлината на Библията
Автор свети Николай Велимирович

Книгата представлява разговор между министър, генерал и един духовник за войната и за нейните причини.
Оказва се, че отговорът на този въпрос се съдържа в Библията. В нея е описан огромният печален опит на човешкия род във войни, победи и поражения и всичко това е осветлено и показано в особена светлина.
В Библията са дадени задоволителни отговори за причините на всяка война и за евентуалния изход от нея.

„Затова, позволете – казва авторът – в тоя тържествен и болезнен момент, още веднъж да прелистим старите листове на тази величествена книга, която ни учи не чрез теориите и мисленето на отделни хора, а чрез опита и събитията“.

Оставяме на читателя да проследи този интересен и увлекателен разговор, който касае и събитията, на които за беда, напоследък ставаме свидетели и ние.
Книгата съдържа 136 страници, струва 8,50 лв. и може да бъде намерена в църковните магазини и Книжна борса, Гара Искър, или поръчана на тел. 087 890 8244.

Книжарница Светогорски кът
Сдружение Православно Отечество