Светогорска библиотека – каталог

Книги за Света Гора и светогорското монашество (издавани 2000 – 2020 година)
Каталог с кратки анотации на книгите
Svetogorska biblioteka Katalog

Каталог на заглавията
Svetogorska biblioteka Zaglavia

St Paisii  Knijarnitsa