Svetogorska biblioteka Katalog

Svetogorska biblioteka Katalog

Книги за Света Гора и светогорското монашество (издавани 2000-2020 година)
Каталог с кратки анотации на книгите