Св. Йоан Златоуст, Творения, том десети

Св. Йоан Златоуст
Архиепископ Константинополски

Творения, том десети

Беседи върху псалмите
Книга втора – ч 1

383 стр.
Твърди корици
2017 г.
22.00 лв.

Десети том на св. Йоан Златоуст съдържа беседи върху последните 20 псалми (131 – 150) на св. пророк Давид, както и 12 беседи върху отделни изречения от тях. Те са произнесени в периода на разцвет на проповедническата му дейност в Антиохия. Публикува се за първи път на български език по изданието на Санкт Петербургската Духовна Академия от 1898 г.