Св. Максим Изповедник, Творения

Св. Максим Изповедник, Творения.
597 стр.
2016 г.
22 лв.
Св. Максим е наречен Изповедник заради пламенната защита на догмата за двете воли на Господ Иисус Христос, съединени в една ипостас. Боговдъхновеното оборване на монотелитската ерес и неговата непреклонност в словесната му борба с нейните поддръжници го е превело през изгнание, осъждане, затвор, изтезания и отсичане на езика и дясната му ръка – за да не може повече да говори и да пише срещу еретиците, сред които са били византийският император Ираклий и Константинополският патриарх Сергий. По чуден начин обаче, Бог възвърнал способността му да говори и без език. Изключително образован за времето си, с ум, школуван от древногръцката философия и осветен от Божествената благодат, св. Максим е оставил догматически съчинения оборващи монофизитството (ерес, според която Господ има само Божествена природа) и монотелитството, тестове за християнската нравственост, тълкувателни текстове върху Свещеното Писание и др. Настоящият том съдържа подбрани слова, от особена полза за съвременните миряни и монаси: слово за подвижническия живот; глави и послание за любовта; съчинение, изясняващо Литургията; тълкувание на Господнята молитва и 59 псалом; глави за въплъщението на Сина Божий, и завършва с най-значимото от късните му произведения – Въпроси и отговори към Таласий, което събира мистично – съзерцателния плод на подвижническия му светийски живот.

Книгата се издава за втори път, след изчерпване на първия тираж от 2002 г.