Страстите и борбата с тях

Страстите и борбата с тях.
Учение за трисъставността на човека.
Природонаучни аналогии на молитвеното състояние.
Светител Теофан Затворник
96 стр.
2016 г.
5.00 лв.