Три акатиста

Три акатиста
Акатист към Господ Иисус Христос страдащ на Кръста
Акатист за даруване на благодат на любовта
Акатист към Всемилостивия Господ Лекар на душите и телата

53 стр.
2016 г.
4.00 лв.