СВЕТИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ. Творения том 4

Sv Vasilii t4
Второ издание

Съдържа беседи:
За поста
Върху думите: Внимавай в себе си (Втор. 15:9)
За благодарността
Към обогатяващите се
Беседа произнесена по време на глад и суша
За това, че Бог не е виновник за злото
Срещу гневливите
За завистта
Върху началото на книга Притчи 1:1­5
Увещателна за приемане на свето Кръщение
Против опиващите се
За вярата
Против савелияните, Арий и аномеите
За милостта и за съда
Утешение на болен
и други
—————–
Книгата може да бъде закупена от църковните магазини и Книжна борса „Г. Искър“ или да се поръча на тел. 087 890 8244 (в работно време).

Книжарница Светогорски кът
Сдружение Православно Отечество

Свети Николай Велимирович. Войната в светлината на Библията

Sv Nik Za voin
Войната в светлината на Библията
Автор свети Николай Велимирович

Книгата представлява разговор между министър, генерал и един духовник за войната и за нейните причини.
Оказва се, че отговорът на този въпрос се съдържа в Библията. В нея е описан огромният печален опит на човешкия род във войни, победи и поражения и всичко това е осветлено и показано в особена светлина.
В Библията са дадени задоволителни отговори за причините на всяка война и за евентуалния изход от нея.

„Затова, позволете – казва авторът – в тоя тържествен и болезнен момент, още веднъж да прелистим старите листове на тази величествена книга, която ни учи не чрез теориите и мисленето на отделни хора, а чрез опита и събитията“.

Оставяме на читателя да проследи този интересен и увлекателен разговор, който касае и събитията, на които за беда, напоследък ставаме свидетели и ние.
Книгата съдържа 136 страници, струва 8,50 лв. и може да бъде намерена в църковните магазини и Книжна борса, Гара Искър, или поръчана на тел. 087 890 8244.

Книжарница Светогорски кът
Сдружение Православно Отечество