За изповедта (отечески съвети)

Покайна библиотека
Книжка 6
За изповедта (отечески съвети)
82 стр.
2015 г.
3.80 лв.
Съществуват така наречените неизповядани грехове, с които мнозина живеят в продължение на много години, а може би и през целия си живот. Понякога им се иска да ги изповядат пред духовник, но чувстват срам да говорят за тях и така минават години, а неизповяданите грехове постоянно тежат на душата и готвят вечното й осъждане. Някои от тези хора са щастливи – идва ден и Господ праща духовник, отваря устата и сърцето на тези неразкаяни души и те изповядват всичките си съгрешения. Така тези хора получават духовно облекчение и сякаш оздравяване. Но трябва много да се боим от неразкаяните грехове… Те са сякаш наш дълг, който постоянно чувстваме, постоянно ни тежи. И какво по-хубаво от това да платиш дълга си…
Епископ Арсений
(Жадановский)

Човечеството ще се спаси само чрез покаяние

Покайна библиотека
Книжка 5
Човечеството ще се спаси само чрез покаяние
50 стр.
2015 г.
3.80 лв.
Покаянието приляга на всички и винаги – и на грешници, и на праведници, и на желаещи за спасение, и на започващите да водят духовен живот, и на средните, и на съвършените (Преподобни Марк Подвижник). И тъй, нека се каем, да придобием покаяние, смирено устроение, да плачем и изпитваме болка за греховете и вгреховността си. Да отхвърлим унинието и отчаянието, да възложим надеждата си на Божията помощ, да започнем борба с греха, да се покаем – Небесното Царство е обещано на каещите се.
Преподобни Никон
Оптински

Какво е покаяние

Покайна библиотека
Книжка 4
Какво е покаяние
Светоотечески слова
59 стр.
2015 г.
3.80 лв.
И който е съгрешил, нека да дерзае в покаянието, и който е паднал в неголеми прегрешения, да не мисли, че ще получи опрощение на греховете само заради добрите си дела, но нека и той да прояви покаяние – и не такова, което се заявява в думи или се показва с пост и други подобни телесни лишения, макар всичко това да е уместно, а покаяние в съкрушение и болка на душата и сърцето.
Преподобни Симеон
Нови Богослов

Учението на Оптинските старци за покаянието

Покайна библиотека
Книжка 2
Учението на Оптинските старци за покаянието
Виталий Генадиевич Кандалинцев
47 стр.
2015 г.
3.50 лв.
Настоящото слово в част от книгата на Виталий Кандалинцев “Учението на Оптинските старци”. То е посветено на покаянието. В него Оптинските преподобни ни запознават с признаците истинското покаяние, дават ни наставление как правилно да принасяме покаяние. Разкриват ни начина, по който духовният враг – дяволът, се стреми да направи покаянието неистинско и посочват, че Господ е постановил закони за съгрешаващите. Отделено е внимание и на това как трябва да постъпим, ако не успяваме да се поправим и как да достигнем до съгласие и единство с Божията свята воля.

Мисли на християнина за покаянието и Светото Причастие

Покайна библиотека
Книжка 1
Мисли на християнина за покаянието и Светото Причастие
Свети праведен Иоан Кронщадтски
90 стр.
2015 г.
4.00 лв.
Да се каем – означава да чувстваме в сърцето си лъжата, безумието на греховете си и виновност за тях, означава да осъзнаваме, че с тях сме оскърбили нашия Творец и Благодетел, Който е безкрайно свят и безкрайно се гнуси от греха, означава с цялата си душа да желаем поправянето и заличаването им.
Свети праведен Иоан Кронщадски