Как да се научим да търпим недостатъците на ближните

Библиотека Добротолюбие
Как да се научим да търпим недостатъците на ближните.
Как да търпим обиди, оскърбления, грубост, клевета.
По съвети на отци на Църквата и велики старци.
184 стр.
2016 г.
6.00 лв.

За любовта към Бога, към ближния и към себе си

 

За любовта Библиотека Добротолюбие
За любовта към Бога, към ближния и към себе си
Сборник светоотечески поучения
255 стр.
2016 г.
7.00 лв.
меки корици
Това, което хората на земята наричат любов, в действителност е само блед символ на истинската небесна любов… Когато се отдалечиха от Божията любов – от единствената истинска любов, хората започнаха да наричат похотите и желанията си любов. Така те нарекоха любов желанията за плътски, телесни наслади, земни блага, суетни празни знания, както и желанието за власт и почести, игри и веселия, притежаването на предмети. Хората нарекоха всичко това любов по внушение на сатаната, за да забравят небесната, единствено нелъжлива любов.
Бог даде на хората думата любов, за да наричат с нея взаимоотношенията си с Него.
Св. Николай Велимирович

Сборникът съдържа поучения на светителите Йоан Златоуст, Василий Велики, Григорий Богослов, Григорий Палама, Димитрий Ростовски, Тихон Задонски, Тиофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Лука Кримски, както и подборка от словата на преп. Симеон Нови Богослов, посветени на любовта.

За прелестта, част 3

Библиотека Добротолюбие
За прелестта, част 3.
(Светоотечески поучения)
235 стр.
2016 г.
7.00 лв.
Според учението на светите отци злото идва чрез прилози – фини мисловни или образни удари върху ума и сърцето – а понякога и чрез въздействия върху тялото.
Средствата за масово осведомяване усилват демоничните въздействия и злото, произтичащо от страстните прояви на човека. Никога до сега човечеството не е било подлагано на такъв “информационен” и “психологически” демоничен “натиск”. Поради това злото напоследък е много по-осезаемо – чрез външните демонични въздействия – проявите на вражда, лъжа, безверие, хула, алчност, сквернословие, нечистота, и чрез вътрешните – действието на страстите, нарушаващи Божиите заповеди и водещо към гибел на душите. Те се проявяват върху ума, сърцето, волята и тялото.
Съвременният човек по необходимост трябва да се ориентира в тези духовни зействия, да им противостои с Божията помощ и да води борба, за да оцелее духовно. В настоящото издание са събрани поучения и насоки от светите отци аскети и учители на Църквата, помагащи за различаване на злото вътре и извън нас, избистрящи духовния ни поглед, помагащи ни в познанието на себе си и в труда над своята душа и сърце за очистване и спасение.

За прелестта, част 2

Библиотека Добротолюбие
За прелестта, част 2.
(Светоотечески поучения)
243 стр.
2015 г.
6.00 лв.
Втората част на сборника “За прелестта” продължава с разглеждане на различни злохитрости на духовния враг с цел пораждане на гордост и “изгубване” на Божията благодат. Отделя се място и на такива явления като сънищата, различаване на помислите, неправилните начини на водене на духовна борба поради самонадеяност и др. Отделено е място на въпроса за самомнението и особените прояви на прелестта като знание за Бога и вярата, внушавано от духовния враг. На тази основа възникват еретическите учения и сектантството. След като в първата част бе разгледан въпросът за въздействието на бесовете върху ума, тук започва разглеждането на вражеските въздействия върху сърцето и чувствата, което продължава и в третата част.
Вярваме, че при внимателно четене тези светоотечески поучения ще бъдат много полезни за съвременния човек, който се намира под особено засилени “информационни” вражески въздействия. Именно в тези обстоятелства е много необходим правилен духовен поглед върху явленията от мисловната област и областта на чувствата. А този духовен подход и важно духовно знание са придобити от древните и съвременни свети отци аскети и са ни завещани, за да си помогнем в днешната епоха на усилна духовна борба.

За прелестта, част 1

Библиотека Добротолюбие
За прелестта, част 1.
(Светоотечески поучения)
239 стр.
2015 г.
6.50 лв.
Сборникът съдържа поучения от Добротолюбие, Древен патерик, творения на светителите Йоан Златоуст, Григорий Палама, Димитрий Ростовски, Тихон Задонски, Теофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. Разделен е на две части – За бесноватостта (в която се разглеждат причините за допускането й и нейните признаци, отношението към обладаните от бесове и кой може да изгонва бесовете) и втора част – За прелестта, като състояние на духовна заблуда, породена от гордост, неопитност или липса на духовно ръководство, която води до прелъстеност от бесовете. Втората част на сборника разглежда същността на прелестта и нейните степени, причините за допускането й, и начините на въздействие върху човека в зависимост от духовното му състояние. Особено внимание е отделено на въздействието върху мислителната способност на човека.

За материалните потребности и сребролюбието, част 1

Библиотека Добротолюбие
За материалните потребности и сребролюбието, част 1 (Отеческото учение за вещите и парите и тяхната правилна употреба).
Сборник
215 стр.
2015 г.
6.00 лв.