Догматическо богословие (курс от лекции)

Догматическо богословие (курс от лекции)
Aрхимандрит Алипий и архимандрит Поликарп
376 стр.
2003 г.
10.00 лв.
Целта на християнския живот не се състои в натрупването на богословски знания, а в придобиването на благодатта на Светия Дух, но тази цел несъмнено е непостижима без знания за основополагащите истини на християнската вяра. Църквата винаги е призовавала към това – човек да се учи на небесната Премъдрост, да израства в духовното разбиране”, за да бъде вярата на християните не сляпа, а съзнателна. Тези мисли определят подхода на авторите при написването на настоящия курс лекции по догматическо богословие, който със своята научност и точност и същевременно – с яснотата и достъпността на изказа си представлява интерес не само за богословите, но и за всички християни, които се стремят да живеят вярата си съзнателно и осмислено.