Преди и след кръщението. Беседи с новоначалния

Преди и след кръщението. Беседи с новоначалния

52 стр.
2005 г.
2.00 лв.

Книгата е съставена по материали от беседи, публикувани в православното списание „Кормчия”, издавано с благословението и непосредственото духовно обгрижване на светия праведен Иоан Кронщадски Чудотворец. Беседите са посветени на истинността на Православието като религия и начин на живот, на Светите Тайнства, почитането на иконите, застъпничеството на светиите, въцърковяването и живота в Църквата, свободата, Божия съд и Божията любов и милост. В тази малка книжка са представени кратко, но ясно, просто и достъпно важни въпроси и недоумения в началото на пътя към Христа.

За православната вяра. Кратко вероучение

За православната вяра. Кратко вероучение

84 стр.
2003 г.
4.00 лв.

Това е една малка книжка, от която човек, пожелал да бъде православен християнин, може да почерпи първоначални сведения. Надяваме се, че тя ще ви помогне да направите първите, най-трудните, но и най-благодатните и радостни стъпки в православния живот. Книгата съдържа първоначални знания, молитви, обяснения на тайнствата, някои важни моменти от Свещеното Писание.
Ще се радваме, ако тя с нещо помогне на онези, които са стъпили на нелекия, но благодатен път към спасението.

Кратко напътствие в помощ на свещенослужителя

Кратко напътствие в помощ на свещенослужителя
Свети Иоан Златоуст
86 стр.
2003 г.
2.50 лв.
В шестте слова за свещенството свети Иоан Златоуст разкрива висотата, достойнството, трудността и голямата отговорност на пастирското служение и рисува идеалния образ на пастиря на Христовата Църква.
Целта на настоящето кратко напътствие, съставено по тези слова, е да може по един достъпен начин Божиите иереи да си напомнят високото достойнство на своето служение, неговата святост и честност, да разгарят в душата си пламъка на любовта към Христа и Неговото словесно стадо, да се подбуждат към усърдие и труд за придобиване на всяка добродетел.

Необикновеният търсач на заблудилата се овца. Иносказателен разказ

Необикновеният търсач на заблудилата се овца. Иносказателен разказ

19 стр.
2003 г.
1.00 лв.

Книжката съдържа иносказателен разказ с кратко обяснение. Читателят ще открие дълбоки и проникновени мисли за Спасителя и спасението на човешкия род, на всяка душа. Използвани са откъси от творенията на свети Макарий Велики.
Книгата събужда стремеж за отвръщане от греха и от всичко, което оскърбява благодатта на Добрия Пастир и Посетител на човешките души.