Милост искам, а не жертва

MilostIskamNeGertva

Милост искам, а не жертва
Сборник разкази и проповеди
за милостта и любовта,
с благодарствено възпоменаване
на Христовите страдания,
и разказ за многолетния страдалец Михаил

В този кратък сборник се обръща особено внимание на милостивото отношение към ближния. В противовес на крайната строгост, суровата безпощадност и висока взискателност, които твърде често проявяваме към другите, в книжката са събрани поучения, които ни приканват към снизходителност и милост. Поместени са и разкази, от които се вижда, че милосърдието понякога е от жизнено важно, съдбовно значение за душата на човека. Книжката завършва с молитвено възпоменаване на Христовите страдания, от което става видно колко много скърби и страдания е претърпял в милостта Си и любовта Си, заради нашето спасение, Казалият „Научете се, що значи: милост искам, а не жертва“ (Мат. 9:13).

“>Симоне, имам нещо да ти кажа: видиш ли тая жена?
Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.
Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми.
Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми.
Затова казвам ти: прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.
Ней пък рече: прощават ти се греховете.
(Лука 7:40)