Покайна библиотека, книжка 19. Как да постим и да се готвим за изповед и Причастие

kn 19

Покайна библиотека, книжка 19
Как да постим и да се готвим за изповед и Причастие
Автор Свещеноизповедник Сергий Правдолюбов (1890-1950)

Отец Сергий е бил изключително даровит проповедник в малкия, старинен град Касимово, син на свещеник, като неговите деца и внуци също стават свещеници.
Заради служението си в Божия храм няколко пъти бил арестуван и затварян, изпращан на заточение в Соловки и на каменоломните в Касимово.

Книжката е завещание на отец Сергий към неговите деца и внуци как да постят, как да се изповядват и да се причастяват. Написана е по време на заточение в каменоломните на с. Малеево, пред лицето на смъртта. Думите са кратки, пестеливи и истинни.

На 27.12.2000 г. Отец Сергий Правдолюбов бива прославен като свещеноизповедник и причислен към Събора на руските новомъченици и изповедници. В книжката е поместено и неговото житие.

—————-

Книгата може да бъде закупена от църковните магазини и Книжна борса „Г. Искър“ или поръчана на тел. 087 890 8244

Книжарница Светогорски кът
Сдружение Православно Отечество