Православното отношение към старостта

Православното отношение към старостта (Съвети на свещеника)
59 стр.
2014 г.
3.50 лв.
Какво представлява старостта, защо е дадена на човека? Защо в обществото има възрастни хора? Как да се държим с възрастните хора, как да се отнасяме с тях? Старостта не е просто време от земния живот на човека, а период от човешкото битие, даруван от Бога за събиране на плодове от досегашния живот, за осмисляне на преживяното. Старостта е време не само самият възрастен, но и околните да помислят сериозно за душата.
В книжката се разглеждат различните страни на истинското православно възприемане на старостта, дават се практически съвети за изграждане на сложните взаимоотношения с възрастни роднини в дух на християнска любов. Защото се оказва, че без Христа е невъзможно напълно да се решат проблемите на старите хора и старостта.