Поучително Евангелие за всички недели през годината, за Господските и Богородични празници и за големите светии (Неделник, Софроние)

Поучително Евангелие за всички недели през годината, за Господските и Богородични празници и за големите светии (Неделник, Софроние)
Свети Софроний, епископ Врачански
504 стр.
2007 г.
18.00 лв.
Книгата „Неделник“ съдържа проповеди за всички недели и за големите празници през годината, събрани от свети Софроний, епископ Врачански. Това е първата българска новопечатна книга, излязла е през 1844 г. – Одеса, 1856 г. – Нови Сад, 1865 г. – Букурещ, 1868 г. – Белград, 1881 г. – София, 1901 г. – Свищов, 1905 г. – Варна, 1914 г. – Стара Загора, 1937 г. – София. Три от изданията са Атонски. Настоящето издание е подготвено въз основа на изданието на схимонах Паисий Българин от Хилендарската Келия „Успение Богородично“ – Карея, Света Гора, 1905г., отпечатано във Варна.
Книгата съдържа евангелските текстове за всички недели и за големите Господски, Богородични и светийски празници. Към всеки текст е прибавено тълкувание и поучение. Сборникът е написан по думите на светителя Софроний, „на говорим български език, за душевна полза на християните, за да разбира всеки българин и да бъде упътен към истинския прав път“.

Нов Завет на нашия Господ Иисуса Христа

Нов Завет на нашия Господ Иисуса Христа

742 стр.
2008 г.
12.00 лв
Издава Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон с благословението на Негово Светейшество Максим, Патриарх Български и на Светия Синод на Българската Православна Църква
Текстът е препечатан без изменения по изданието на Светия Синод на Българската Православна Църква от 1982 г.

Псалтир или песни на свети цар и пророк Давид

Псалтир или песни на свети цар и пророк Давид

398 стр.
2007 г.
8.50 лв.

Устав на Светите Отци От Бога даден на всички, които искат да четат Псалтир, на живеещите в мълчание и на всички богобоязливи православни християни
Богоносните и преподобни и преблажени наши Отци, светилници на целия свят, земни ангели, небесни човеци, отвека научени на монашество от Светия Дух и просветени съвършено с Божията благодат, в чиито прекрасни души се всели Христос заради чистото им житие, и които победиха дявола, макар и да бяха изпитвани с много изкушения, но като го победиха, засияха по-ярко от чисто злато и станаха по-бели от сняг, и разпериха мислени криле от невеществено злато, и се издигнаха в небесата като небесни орли – ни оставиха Устав – предаденото им от Бога пеене на Псалтира и умилените молитви, с които привличаха Божията милост. Едни от тях пееха часове с междучасия, съставиха избрани псалми с тропари и молитви и ги нарекоха Часослов, други пееха само Псалтир, трети, които бяха най-ревностни, пееха Псалтир, като след всяка катизма казваха Трисветое с поклони, с покайни тропари и молитви.

Свето Евангелие. Нов Завет на нашия Господ Иисуса Христа

Свето Евангелие. Нов Завет на нашия Господ Иисуса Христа

700 стр.
2004 г.
12.00 лв.
С благословението на Светия Синод на Българската Православна Църква в пълен състав с председател Негово Светейшество Максим, Патриарх Български и Митрополит Софийски.
Препечатан по изданието на Светия Синод на Българската Православна Църква от 1990 г.