Изобличителни слова срещу половото развращение и греха на аборта

 

За аборта Архимандрит Рафаил Карелин
183 стр.
2016 г.
6.80 лв.
меки корици
Абортът е убийство, защото колкото и малък да е плодът, той вече има безсмъртна душа, която обитава в него, докато се развива в утробата на майката. При износване на бременността и раждане един нов човек идва на света, а при аборт една безсмъртна душа бива изпратена във вечен мрак. Името на първата жена е Ева, което значи „живот“. Тази книга е за тези, които са правили аборт или са съучаствали в извършването на този тежък грях, както и за всички, които може да се изправят пред такова предизвикателство.

Нека помним словата на св. цар Давид: “Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба. Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това. Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на утробата. Твоите очи видяха зародиша ми; в Твоите книги са записани всичките назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше. Колко са възвишени за мене Твоите помисли. Боже, и колко е голям техният брой!” (Пс. 138:13-17) и с упование в Божия промисъл и Неговата човеколюбива помощ да не извършваме този смъртен грях. А ако това се е случило в миналото, да го изповядаме, принасяйки искрено и дълбоко покаяние.

Униние и депресия

Униние и депресия. Сходства, различие и лечение
Димитрий А. Авдеев
151 стр.
2014 г.
6.00 лв.
Димитрий Александрович Авдеев е православен лекар психиатър, психотерапевт, медицински психолог, кандидат на медицинските науки, директор на Институт по формиране на християнско отношение към психичните заболявания.
Основната цел на книгата е да покаже, че значителна част от депресивните състояния са следствие от греховен начин на живот, последица от пагубното въздействие на греха върху душата на човека. Това важи най-вече за невротичните депресии, които, както ще бъде показано по-нататък, са сродни на греховните страсти униние и печал.
Но съществува и вид депресии, които се развиват от естеството и не са пряко свързани с нравствени причини. Това са болестни състояния и налагат квалифицирана медицинска намеса.
Книгата съдържа разнообразни препоръки на православния лекар и е адресирана към широк кръг читатели.

Виното на блудството

Виното на блудството. Различни проблеми на интимните отношения между хората в светлината на учението на Църквата и съвременните постижения на медицината
Константин В. Зорин
138 стр.
2013 г.
5.60 лв.
Книгата на богослова, православен лекар и медицински психолог К. В. Зорин е посветена на много актуален въпрос. Авторът разглежда различни проблеми на интимните отношения между хората в светлината на учението на Църквата и съвременните постижения на медицината и генетиката. Всяка обсъждана тема, била тя духвно-медицинските аспекти на блудната страст или влиянието на съпружеската близост върху здравето на детето в утробата на майката, дава полезни сведения за размисъл.
Книгата е насочена към широк кръг читатели, преди всичко към встъпващите в брак и семейните хора.

Православният възглед за йога (сботник статии)

Православният възглед за йога (сботник статии)
Диакон Георгий Максимов
44 стр.
2012 г.
3.00 лв.
Допустимо ли е християнинът да се занимава с йога и ако не – защо? В сборника читателят ще намери обоснован отговор на тези въпроси. Авторите на материалите са запознати с йога не от бегли впечатления: единият ѝ е посветил седем години през младостта си, а другата индийка, произхожда от кастата на брахманите, – е практикувала йога от детството си. Във встъпителната статия се привежда също така обзор на изказвания на други православни автори.

С какво Православието се различава от будизма

С какво Православието се различава от будизма
Диакон Георгий Максимов
51 стр.
2012 г.
3.00 лв.
В тази брошура са посочени основните различия между православното християнство и будизма – различното отношение към Бога, света и човека, разликата в разбирането на злото и страданията и в основните положения на аскетическата практика на тези религии. Цитират се както творенията на Светите Отци, така и будистките канонически източници.

НЛО, паранормалните явления и свръхестествените дарби в светлината на православната вяра

НЛО, паранормалните явления и свръхестествените дарби в светлината на православната вяра
Игумен Ефрем (Виноградов)
415 стр.
2012 г.
14.00 лв.
Настоящата книга представлява задълбочено изследване на явленията от свръхестествения свят: НЛО, полтъргайст и различни свръхестествени дарби.
Като използва съвременни научни доказателства, авторът посочва истинската същност на паранормалните явления и техния произход – става дума за явления от света на падналите духове, т.е. демоните.
По-нататък се показва начинът за изцеление на душите и предпазването им от демонското въздействие чрез средствата предоставени от светата Православна Църква.
Поради широкото разпространение на окултните въздействия в днешно време, книгата може да улесни читателите в правилното разбиране на паранормалните явления, както и да помогне за предпазване и изцеление душите на тези, които са изпитали върху себе си действието на разрушителните енергии идващи от света на падналите духове.